• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۱/۰۷
    • بارش بصورت هفتگی
     جدول مقادیر سطح پوشش برف هفته سوم اسفند ماه 95
     جداول بارش هفته بیست و ششم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته بیست و ششم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهمن 95
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) بهمن 95
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان دی 95
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) دی 95
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) آذر 95
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان آذر 95
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه استانی ) پائیز 95
     جدول بارش حوضه ای پائیز 95
     جدول بارش حوضه ای تابستان 95
     جداول بارش (زیر لایه استانی ) تابستان 95
    • بارش بصورت سالانه
     جدول بارش ( حوضه ای ) سال آبی 95-94
     جدول بارش ( زیر لایه استانی ) سال آبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,192,536
     تعداد بازدید امروز : 158
     تعداد بازدید دیروز : 3,219
     تعداد بازدید هفته : 11,618
     تعداد بازدید این ماه : 23,175