• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۳/۰۴
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته سی و چهارم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته سی و چهارم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان فروردین 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) فروردین 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان اسفند 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) اسفند 96
     جدول برف بهمن 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهمن 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) بهمن 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان دی 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) دی 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان آذر 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) آذر 96
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 96
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 95- 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,389,701
     تعداد بازدید امروز : 1,844
     تعداد بازدید دیروز : 2,584
     تعداد بازدید هفته : 19,454
     تعداد بازدید این ماه : 9,760