• تاریخ انتشار: 1395/12/09
     تعداد بازدید: 322
     برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران در استان کرمان

      برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران در استان کرمان

           به همت اداره کل هواشناسی استان کرمان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بنابر دعوت بعمل آمده از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور دوره آموزشی مدیریت بحران با تأکید بر مدیریت ریسک خشکسالی و تغییر اقلیم با هدف ارتقاء آگاهی و دانش مدیران بخش های مرتبط در محل استانداری کرمان برگزار گردید.

     این دوره شامل سه بخش مجزا از هم با عناوین زیر بود که  توسط رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران طی سه سخنرانی جداگانه ارائه گردید.

     بخش اول : آشنایی با مدیریت بحران

     بخش دوم: مبانی تغییر اقلیم

     بخش سوم: مدیریت جامع خشکسالی

     کاربران محترم در صورت تمایل برای دریافت فایل سخنرانی ها اینجا را کلیک فرمائید.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: