• تاریخ انتشار: 1396/03/06
     تعداد بازدید: 4220
     نمودارهای مقایسه بارش تجمعی از ابتدای سال زراعی تا پایان اردیبهشت 96 برای کل کشور و 31 استان منتشر شد

     نمودارهای مقایسه بارش تجمعی از ابتدای سال زراعی تا پایان اردیبهشت 96 برای کل کشور و 31 استان منتشر شد.

     کاربران محترم لطفاً جهت دریافت، اینجا را کلیک فرمائید.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: