• سازمان هواشناسی کشور - مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی
          آدرس :تهران– خیابان ولیعصر(عج)– بعداز خیابان فرشته- جنب خیابان خیام- پلاک 2
          کد پستی :1965643113
          تلفن :22668830
          فاکس :22668832
          رایانامه :ndwmc@irimo.ir

          تلفن دیگر مرکز:22668831

        • پیگیری درخواست ها
          کد پیگیری:  *
          کد امنیتی:  *