• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی بهمن 95
     PDF 9186309 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی دی95
     PDF 9295222 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 95
     PDF 11268442 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
    • اخبار خشکسالی