• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 96
     PDF 4343084 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 96
     PDF 8057613 ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 96
     PDF 7380040 ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
    • اخبار خشکسالی