• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی خرداد 96
     PDF 7035731 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی اردیبهشت 96
     PDF 7341303 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی فروردین 96
     PDF 8168738 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
    • اخبار خشکسالی