• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 95
     PDF 11268442 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 95
     PDF 3044045 ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی- مهر 95
     PDF 3861386 ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
    • اخبار خشکسالی