• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی اردیبهشت 96
     PDF 7341303 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی فروردین 96
     PDF 8168738 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی اسفند 95
     PDF 8276418 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
    • اخبار خشکسالی