• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 96
     PDF 7380040 ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی شهریور 96
     PDF 7078982 ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
    • اخبار خشکسالی