• بولتن ماهنامه
     نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مرداد 96
     PDF 7536181 ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی تیر 96
     PDF 7412389 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی خرداد 96
     PDF 7035731 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
    • اخبار خشکسالی