• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 951104
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه سطح پوشش برف 22 تا 29 دی 95
     نقشه بارش هفته هفدهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آبان 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آبان 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 95
     جدول و نقشه پایش کشور از ابتدای سال زراعی در پایان هر ماه
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیرلایه حوضه ای) پائیز 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه استانی) پائیز 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه حوضه ای) تابستان 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه استانی) تابستان 95
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی ) سال آبی 95-94
     نقشه های بارش ( حوضه ای ) سال آبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 2,987,202
     تعداد بازدید امروز : 706
     تعداد بازدید دیروز : 3,008
     تعداد بازدید هفته : 8,915
     تعداد بازدید این ماه : 10,786