• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 960920
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته یازدهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آبان 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آبان 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) شهریور 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) شهر یور 96
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 96
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) سال زراعی 95- 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,939,176
     تعداد بازدید امروز : 504
     تعداد بازدید دیروز : 2,893
     تعداد بازدید هفته : 10,490
     تعداد بازدید این ماه : 63,377