• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 960529
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته چهل و هفتم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) تیر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تیر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اردیبهشت 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) فروردین 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) فروردین 96
     جدول و نقشه پایش کشور از ابتدای سال زراعی در پایان هر ماه
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی ) سال آبی 95-94
     نقشه های بارش ( حوضه ای ) سال آبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,580,555
     تعداد بازدید امروز : 8,552
     تعداد بازدید دیروز : 2,546
     تعداد بازدید هفته : 11,098
     تعداد بازدید این ماه : 98,980