• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 951207
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه سطح پوشش برف هفته اول اسفند 95
     نقشه بارش هفته بیست و دوم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) بهمن 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهمن 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آبان 95
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آبان 95
     جدول و نقشه پایش کشور از ابتدای سال زراعی در پایان هر ماه
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیرلایه حوضه ای) پائیز 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه استانی) پائیز 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه حوضه ای) تابستان 95
     نقشه های بارش ( زیرلایه استانی) تابستان 95
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی ) سال آبی 95-94
     نقشه های بارش ( حوضه ای ) سال آبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,105,108
     تعداد بازدید امروز : 1,117
     تعداد بازدید دیروز : 6,026
     تعداد بازدید هفته : 7,143
     تعداد بازدید این ماه : 29,625