• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی فروردین 97
     رطوبت نسبی اسفند 96
     رطوبت نسبی بهمن 96
     رطوبت نسبی دی 96
     رطوبت نسبی آذر 96
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی زمستان 96
     رطوبت نسبی پاییز 96
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,385,814
     تعداد بازدید امروز : 541
     تعداد بازدید دیروز : 3,183
     تعداد بازدید هفته : 15,567
     تعداد بازدید این ماه : 5,873