• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی فروردین 96
     رطوبت نسبی اسفند 95
     رطوبت نسبی بهمن 95
     رطوبت نسبی دی95
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی پائیز 95
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,274,543
     تعداد بازدید امروز : 319
     تعداد بازدید دیروز : 1,843
     تعداد بازدید هفته : 11,703
     تعداد بازدید این ماه : 13,333