• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی بهمن 95
     رطوبت نسبی دی95
     رطوبت نسبی آذر 95
     رطوبت نسبی آبان 95
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی پائیز 95
     رطوبت نسبی تابستان 95
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,105,095
     تعداد بازدید امروز : 1,104
     تعداد بازدید دیروز : 6,026
     تعداد بازدید هفته : 7,130
     تعداد بازدید این ماه : 29,612