• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی شهریور 96
     رطوبت نسبی مرداد 96
     رطوبت نسبی تیر 96
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,764,433
     تعداد بازدید امروز : 1,314
     تعداد بازدید دیروز : 3,033
     تعداد بازدید هفته : 15,797
     تعداد بازدید این ماه : 86,407