• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی دی95
     رطوبت نسبی آذر 95
     رطوبت نسبی آبان 95
     رطوبت نسبی مهر 95
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی پائیز 95
     رطوبت نسبی تابستان 95
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 2,987,219
     تعداد بازدید امروز : 723
     تعداد بازدید دیروز : 3,008
     تعداد بازدید هفته : 8,932
     تعداد بازدید این ماه : 10,803