• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی خرداد 96
     رطوبت نسبی اردیبهشت 96
     رطوبت نسبی فروردین 96
     رطوبت نسبی اسفند 95
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی پائیز 95
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,428,841
     تعداد بازدید امروز : 678
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 8,197
     تعداد بازدید این ماه : 12,459