• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960207
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته بیست و هفتم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی 95
    • دما بصورت فصلی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل زمستان 95
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل پائیز 95
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,274,518
     تعداد بازدید امروز : 294
     تعداد بازدید دیروز : 1,843
     تعداد بازدید هفته : 11,678
     تعداد بازدید این ماه : 13,308