• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960529
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته چهل و هفتم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,580,541
     تعداد بازدید امروز : 8,538
     تعداد بازدید دیروز : 2,546
     تعداد بازدید هفته : 11,084
     تعداد بازدید این ماه : 98,966