• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960107
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته بیست و یکم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 95
    • دما بصورت فصلی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل پائیز 95
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل تابستان 95
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,192,476
     تعداد بازدید امروز : 98
     تعداد بازدید دیروز : 3,219
     تعداد بازدید هفته : 11,558
     تعداد بازدید این ماه : 23,115