• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960726
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته دوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,764,431
     تعداد بازدید امروز : 1,312
     تعداد بازدید دیروز : 3,033
     تعداد بازدید هفته : 15,795
     تعداد بازدید این ماه : 86,405