• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960405
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته سی و نهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 95
    • دما بصورت فصلی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل زمستان 95
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل پائیز 95
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,428,819
     تعداد بازدید امروز : 656
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 8,175
     تعداد بازدید این ماه : 12,437