• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 951207
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته بیست و یکم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 95
    • دما بصورت فصلی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل پائیز 95
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل تابستان 95
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,105,110
     تعداد بازدید امروز : 1,119
     تعداد بازدید دیروز : 6,026
     تعداد بازدید هفته : 7,145
     تعداد بازدید این ماه : 29,627