• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960920
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته یازدهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,938,977
     تعداد بازدید امروز : 305
     تعداد بازدید دیروز : 2,893
     تعداد بازدید هفته : 10,291
     تعداد بازدید این ماه : 63,178