• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 951104
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته هفدهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 95
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 95
    • دما بصورت فصلی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل پائیز 95
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی فصل تابستان 95
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 2,987,197
     تعداد بازدید امروز : 701
     تعداد بازدید دیروز : 3,008
     تعداد بازدید هفته : 8,910
     تعداد بازدید این ماه : 10,781