• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960630
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته پنجاه و یکم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای دمای فصلی سال 94 کشور
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف دمای سال 95 - 94
     نمودارهای دمای ماهانه سال 94 کشور
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,666,920
     تعداد بازدید امروز : 2,331
     تعداد بازدید دیروز : 1,201
     تعداد بازدید هفته : 12,371
     تعداد بازدید این ماه : 81,159