• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 970304
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته سی و چهارم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,389,770
     تعداد بازدید امروز : 1,913
     تعداد بازدید دیروز : 2,584
     تعداد بازدید هفته : 19,523
     تعداد بازدید این ماه : 9,829