• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی آذر 96
     رطوبت نسبی آبان 96
     رطوبت نسبی مهر 96
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی پاییز 96
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,084,126
     تعداد بازدید امروز : 5,387
     تعداد بازدید دیروز : 4,801
     تعداد بازدید هفته : 5,387
     تعداد بازدید این ماه : 94,361