• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی مهر 96
     رطوبت نسبی شهریور 96
     رطوبت نسبی مرداد 96
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,868,386
     تعداد بازدید امروز : 3,338
     تعداد بازدید دیروز : 1,487
     تعداد بازدید هفته : 3,338
     تعداد بازدید این ماه : 89,771