• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۷/۰۲
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان مرداد 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) مرداد96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تیر 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) تیر 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان خرداد 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) خرداد 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان اردیبهشت 96
    • بارش بصورت سالانه
     جدول بارش ( حوضه ای ) سال آبی 95-94
     جدول بارش ( زیر لایه استانی ) سال آبی 95-94
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,685,429
     تعداد بازدید امروز : 771
     تعداد بازدید دیروز : 2,521
     تعداد بازدید هفته : 7,403
     تعداد بازدید این ماه : 7,403