• VHI
     شاخص سلامت گیاه شهریور ماه 96 (Vegetation health index (VHI
     شاخص سلامت گیاه مردادماه 96 (Vegetation health index (VHI
     شاخص سلامت گیاه هفته هفتم سال 97 - 96 (Vegetation health index (VHI