• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 960902
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته هشتم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 3,883,812
     تعداد بازدید امروز : 726
     تعداد بازدید دیروز : 3,334
     تعداد بازدید هفته : 18,764
     تعداد بازدید این ماه : 8,013